Vejų atnaujinimas

Gerai įrengta veja dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti sugadinta. Dažniausiai pasitaikančios sugadinimo priežastys – išmindymas, išmirkimas, iššalimas, išdžiūvimas nuo sausros, piktžolių bei ligų paplitimas, elementarios priežiūros nebuvimas ir pan. Šiais atvejais veją tenka atnaujinti.

Veją galima visiškai atnaujinti, t.y. rekonstruoti. Toks atnaujinimas reikalingas, jei veja labai piktžolėta ir pageidaujamų žolių joje likę mažiau kaip 40-50 proc. Ją gali tekti rekonstruoti, kai prastas drenažas, labai sunki ar per lengva dirva ir pan. Tokiais atvejais sena velėna sunaikinama arba visas plotas suariamas bei sulėkščiuojamas. Po to, reikalui esant, klojamas drenažas, gerinama dirvos mechaninė sudėtis, kalkinama, tręšiama organinėmis bei mineralinėmis trąšomis. Reikalingas dirvos paruošimas sėjai, sėja bei posėjinė priežiūra.
Kai vejos plote pageidaujamų žolių yra ne mažiau kaip 50 proc., tuomet sunaikinti seną velėną nebūtina, pakanka tik iš dalies ją atnaujinti. Tokį atnaujinimą, priklausomai nuo numatomų atlikti darbų, kai kurie specialistai skirsto į dvi rūšis – regeneraciją ir renovaciją. Regeneracijos tikslas yra pagerinti vejos ploto lygumą, žolių rūšinę sudėtį, žolyno tankumą, sudaryti palankias sąlygas žolėms augti bei šaknims vystytis. Renovacija siekiama pakeisti dirvos fizines savybes – sumažinti jos sutankėjimą, pagerinti aeraciją, padidinti humuso kiekį ir pan. Tam tikslui dirva yra vėdinama, daromi plyšiai, tręšiama organinėmis trąšomis arba smėliuojama.

 

Straipsnis parašytas remiantis J. Mockaičio knyga “Vejų įrengimas ir priežiūra”.